Det automatiska samhället

Det kanske inte längre är allmän kunskap längre, men faktum är att den industriella revolutionen gjorde något med vårt samhälle. Det är en utveckling som helt plötsligt började automatisera olika arbeten och processer, och det är en utveckling som än idag pågår. Det brukar inte gå många dagar mellan tillfällena då man hör personer skriva eller berätta om att vi lever i robottiden, där robotar mer och mer kommer att ta över våra jobb, till den grad att det till slut kan äventyra vårt sätt att leva. Det är än så länge inte verklighet, men det är inte en orealistisk framtid att blicka fram emot.

En fin mänsklig egenskap
Jag tycker själv att det här är ett bevis på människans kanske finaste egenskap – uppfinningsrikedomen. För faktum är, oavsett hur mycket vi än problematiserar automatiseringen, så är det vi själva som har skapat det och löst ett problem eller tillfredsställt ett behov. Vi har oss själva att skylla för denna utveckling, och jag hävdar bestämt att det inte är något negativt. Automatiseringen av samhället är ett bevis på att vi är rationella och smarta varelser som utvecklar oss själva och vårt samhälle. Det vi också måste göra är att utveckla våra egna roller inom det. Vi måste som fysiska varelser också röra oss framåt i utvecklingen, precis på samma sätt som automatiseringen gör.

En fin historia
En av de avgörande delarna av all form av automatisering är en givare, eller många olika typer av givare. En givares primära funktion är att läsa av, analysera och skicka signaler till någon form av enhet som automatisk fattar ett beslut, baserat på det som givaren berättar för den. De är inte fel att jämföra en givare men våra olika sinnen, som känner av, luktar, ser och hör olika saker, på vilket vår hjärna fattar ett beslut. På samma sätt fungerar givare, och utan dem så skulle automatiseringen i samhället inte fungera. Dessutom gäller det att dessa givare är välbyggda, så att de läser av rätt så att rätt beslut kan fattas.

I takt med att utvecklingen gick snabbt fram inom industrin så behövde fler och fler dessa givare, och det gav upphov till en mängd olika företag som specialiserade sig på att göra dessa känsliga apparater. Tack vare det behovet så vände sig människan på nytt till sin uppfinningsrikedom och utvecklade smarta och hållbara givare som kunde förse industrin med de instrument som de behövde för att automatiseringen hos dem skulle fungera perfekt.

Det är spännande att ta del av dessa historier, och det är intressant att se hur långt vi har kommit och hur mycket varje enskild del av ett stort maskineri faktiskt betyder. Varje gång jag börjar grotta i sådana här saker så blir jag alltid lika förbluffad över vad mycket vi som art har gjort.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *